Frakelova klasifikace spinálních míšních lézí

Skóre Popis
A Žádná funkce
B Pouze senzorické funkce
C Zachovalá část senzorické a motorické funkce
D Užitečná motorická funkce
E Normální funkce

http://www.sci-info-pages.com/levels.html