Transit time, doba průchodu potravy GIT

Počet podaných částic
Počet částic za 48 hodin
Počet částic za 96 hodin

Normální transit time nepřesahuje 40 hodin (lépe 35 hodin). Transit time nad 48 je prodloužený.

Zjednodušená metoda

Nativní snímek břicha za 5 dní. Pokud zůstává ≤20% částic, je transit time zhruba normální.