Varikózní komplex (CEAP)

Klinicky (C)

C0: bez známek žilního onemocnění

C1: teleangiektázie nebo retikulární varixy

C2: varixy

C3: otoky

C4: kožní změny při žilní insuficineci (pigmentace, atrofie, ekzém, lipodermatoskleróza)

C5: kožní změny jako C4 + jizva po vředu

C6: kožní změny jako C4 + vřed

Etiologicky (E)

Ec: kongenitální

Ep: primární (bez známé příčiny)

Es: sekundární (posttrombotické, posttraumatické, jiné příčiny)

Anatomicky (A)

As: povrchové žíly

  1. telangiektázie, retikulární varixy
  2. vena saphena magna nad kolenem
  3. vena saphena magna pod kolenem
  4. vena saphena parva
  5. mimo v. saphena

Ad: hluboké žíly

Ap: perforátory

Patologicky (P)

Pr: reflux

Po: obstrukce

Pr,o: reflux a obstrukce