Chronický únavový syndrom (CDC)

Klinicky ověřená, nevysvětlitená, stálá nebo relabující únava, která:
 - Má definovaný začátek nebo je nově vzniklá
 - Není příčinou pokračující námahy
 - Neustupuje v klidu
 - Vede k výraznému omezení předchozích aktivit (sociálních, osobních, zaměstnání)

≥4 z následujících příznaků, které přetrvávají nebo se opakují po dobu ≥6 po sobě následujících měsíců nemoci, jejichž počátek nepředchází počátek nemoci (únavy):
 - Udávané postižení krátkodobé paměti
 - Bolest v krku
 - Citlivé lymfatické uzliny
 - Svalová bolest
 - Bolest více kloubů bez zarudnutí nebo otoku
 - Bolesti hlavy nové kvality, výskytu či tíže
 - Neosvěžující a/nebo přerušovaný spánek
 - Ponámahový neklid (pocit celkové nepohody nebo stísněnosti) trvající >24 hodin

Vylučovací kritéria
 - Aktivní, nezaléčené nebo susp. onemocnění, které může způsobovat únavu
 - Psychotická, melancholická nebo bipolární deprese (nikoliv ale nekomplikovaná deprese)
 - Psychotická onemocnění
 - Demence
 - Anorexie, bulímie
 - Nadužívání alkoholu nebo jiných látek
 - Těžká obezita (body mass index BMI≥45)