Primární biliární cirhóza

  • Stupeň 1 (portální stupeň): portální zánět a/nebo abnormality žlučových kanálků
  • Stupeň 2 (periportální stupeň): periportální fibróza s/bez periportálního zánětu nebo výrazné rozšíření periportálních úseků se zdánlivě intaktními novotvořenými hranicemi
  • Stupeň 3 (septáln stupeň): septální fibróza s aktivními zánětlivými a/nebo s pasivními paucicellulárními septy
  • Stupeň 4 (cirhóza): Uzlíky s různým stupněm zánětu