Sakroiliitida

Stupeň Nález
1 Neostrá kostní štěrbina, rozšíření kloubní štěrbiny, mírná skleróza
2 Nepravidelné rozšíření kloubní štěrbiny, výrazná skleróza, eorze (obraz náhrdelníku)
3 Zúžení/rozšíření kostní štěrbiny, eroze, skleróza, částečná ankylóza
4 Úplná ankylóza