ICHDK (Fontaine)

Stupeň Popis
I Asymptomatická
IIa Mírné klaudikace (po >200m)
IIb Středně těžké až těžké klaudikace (<200m)
III Klidová ichemická bolest
IV Vřed, ztráta tkáně