SCORE - kardiovaskulární onemocnění

V tabulkách je uveden odhad 10-letého rizika kardiovaskulární příhody v procentech. Metodika a doporučené postupy viz SVL ČLS JEP. Vstupní hodnoty znamenají ≥ (rovno a více), např. TK 155 v řádce 140, věk 49 v řádce 40 atd. TK se udává systolický v mmHg, cholesterol celkový v mmol/L.

Vyhledávání

PohlavíKuřákVěk
(let)
TK
(mmHg)
Cholesterol
(mmol/L)
Odhad 10-letého rizika kardiovaskulární příhody: