Glasgow Prognostic Score

Glasgow Prognostic Score

dle zánětlivých parametrů

GPS skóre 0 1 2
CRP [mg/l] <10 >10 >10
Albumin [g/l] jakýkoliv jakýkoliv >35

Modified Glasgow Prognostic Criteria

Parametr - minimální hodnota během prvních 48 hodin Body
Věk >55let 1
Albumin <32g/L 1
Arteriální O2 bez kyslíku <8kPa (60mmHg) 1
Kalcium v séru <2mmol/L (8mg/dL) 1
Glykémie >10mmol/L (180mg/dL) 1
LDH v séru >600U/L 1
Urea v séru >16mmol/L (45mg/dL) 1
Leukocyty >15000/µL 1

Modified Glasgow Prognostic Criteria = součet všech bodů

Interpretace:
3 a více: vysoká pravděpodobnost těžké pankreatitidy
<3: těžká pankreatitida je nepravděpodobná