Hodgkinův lymfom

 


Stádium

Popis

I.

Postižení jedné lymfatické oblasti (I/N) nebo přítomnost jednoho extranodálního ložiska (I/E)

II.

Postižení dvou a více lymfatických oblastí na jedné straně bránice (II/N) nebo přítomnost lokalizovaných extranodálních ložisek s postižením jedné či více lymfatických oblastí na jedné straně bránice (II/E)

III.

Postižení 2 a více lymfatických oblastí oboustranně od bránice (III/N) nebo postižení lokalizovaných extranodálních ložisek a lymfatických uzlin oboustranně od bránice (III/E). Subfrenická lokalizace se dělí na:

III1: postižení sleziny (hilu), celiakálních a portálních uzlin (nad Truncus coeliacus)

III2: postižení paraaortálních, iliakálních, mesenterických a/nebo inguinálních uzlin (pod Truncus coeliacus)

IV.

Diseminované postižení jednoho a více extralymfatických orgánů s/bez postižení uzlin.

Dle orgánů: kůže (D), játra (H), plíce (L), kostní dřeň (M), uzliny (N), kost (O), pleura (P), slezina (M)

Dodatek:

A: bez celkových příznaků

B: s “B symptomy” - horečka (>38°C) a/nebo noční pocení a/nebo váhový úbytek (>10% za posledních 6 měsíců) bez jiného vysvětlení