Odhad porodní váhy

Gestační stáří (týden)
Gestační stáří (dny)
Pohlaví:
Výška matky (cm)
Hmotnost matky ve 26. týdnu (kg)
Současná hmotnost matky (kg)
Parity (kolikáté těhotenství)