Myelodysplastický syndrom

Kritérium Body
Procento blastů:
► < 5%
► 5 - 10%
► 11 - 20%
► 21 - 30%
 
0
0.5
1.5
2.0
Cytogenetické vlastnosti:
► dobrá prognóza (normální karyotyp, Y-, 5q-, 20q-)
► střední prognóza
► špatná prognóza (abnorm. chrom. 7, ≥ 3 abnormality)
 
0
0.5
1.0
Cytopénie*:
► ≤ 1 typ cytopénie
► ≥ 2 typy cytopénie
 
0
0.5

*hemoglobin <100g/L; neutrofily< 1500/mm3; trombocyty <100 000/mm3

Celkový skór Medián přežití
Nízké (0b) 5.7
Střední:
• 1 (0.5b nebo 1.0b)
• 2 (1.5b nebo 2.0b)
 
3.5
1.2
Vysoký (≥ 2.5) 0.4