Remise onemocnění - RESCIT

1 rozměr: nejdelší v axiální rovině, změřit až 5 lézí v 1 orgánu, maximálně 10 lézí u pacienta, minimální velikost léze 10mm.

PR Partial remission (částečná remise): >30% snížení

PD Progressive disease (progresívní onemocnění): >20% zvýšení

SD Stable disease (stacionární onemocnění): <30% snížení, <20% zvýšení