Glasgow Coma Scale

Otevření očí
spontánní 4
na oslovení 3
na bolest 2
bez reakce 1
Slovní odpověď
orientovaná 5
zmatená 4
nekomunikuje 3
nesrozumitelné zvuky 2
žádná odpověď 1
Reakce na bolest
provede na příkaz pohyb 6
lokalizuje podnět (pohyb k podnětu) 5
úniková reakce (pohyb od podnětu) 4
necilená flexe končetiny (dekortikační reakce) 3
necílená extenze končetiny (decerebrační reakce) 2
nereaguje 1


Hodnocení
Lehká porucha vědomí 13-15 bodů
Střední porucha vědomí 9-12 bodů
Závažná porucha vědomí 3-8 bodů