Závislost na alkoholu

Maladaptivní vzor uživání alkoholu vedoucí ke klinicky významnému zhoršení nebo strádání, které se manifestují alespoň třemi následujícími kritérii, které se vyskytnou během období 12 měsíců:

1. Tolerance, definovaná oběma z následujících:

  • Potřeba zvýšeného množství alkoholu k dosažení intoxikace či požadovaného efektu
  • Výrazně snížený efekt během pokračujícího užívání stejného množství alkoholu.

2. Odnětí, definované oběma z následujících:

  • Syndrom z odnětí
  • Příjem alkoholu pro potlačení příznaků syndromu z odnětí

3. Příjem alkoholu probíhá ve větších množstvích nebo po delší dobu, než bylo zamýšleno

4. Vytrvalá touha nebo neúspěšné snahy o snížení množství alkoholu nebo o kontrolu jeho užívání

5. Pacient tráví velké množství času aktivitami nutnými k obstarání alkoholu, jeho konzumaci či zotavení se po jeho užívání

6. Omezení či zastavení důležitých sociálních, pracovních či rekreačních aktivit kvůli konzumaci alkoholu.

7. Užívání alkoholu přetrvává přes setrvalé nebo rekurentní fyzické nebo psychologické problémy, které jsou způsobeny nebo zhoršeny alkoholem.