ARDS

Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) = syndrom dechové tísně dospělých mají pacienti splňující následující kritéria:
 - Indentifikovatelná vyvolávající příčina
 - Akutní začátek
 - Tlak v zaklínění ≤18mmHg nebo absence klinických známek zvýšeného tlaku levé předsíně
 - Bilaterální infiltráty na RTG hrudníku
 - Acute Lung Injury (ALI), akutní poškození plic, je-li poměr Pao2/Fio2 ≤300
 - ARDS, je-li poměr Pao2/Fio2 ≤200