Fraktura krčku femuru (Garden)

Stádium Popis
I nekompletní nebo kompresívní fraktura - valgózní postavení
II kompletní fraktura bez dislokace fragmentů
III částečná dislokace fragmentů, dorzální kortikális není rozdrcena
IV úplná dislokace, kortikális je úplně přerušena