Bromage score (spinální anestézie)

Score Popis Stupeň blokády motoriky
1 - normální motorika pohyby celé dolní končetiny bez omezení 0%
2 - omezená motorika omezená, ale ještě možná flexe kolene a volně pohyb v kotníku cca 33%
3 - omezená motorika není možná flexe kolene ale volně pohyb v kotníku cca 66%
4 - vyřazená motorika žádné pohyby v koleni i kotníku 100%

Bromage PR. Philadelphia: WB Saunders; 1978: 144

Modifikované Bromage Score (Breen et al.)

Score Kritéria
1 Kompletní blok - není možný pohyb v koleni ani kotníku
2 Téměř kompletní blok - pohyb možný pouze v kotníku
3 Částečný blok - pohyb možný pouze v koleni
4 Oslabená flexe v kyčelním kloubu vleže na zádech
5 Bez oslabené flexe v kyčelním kloubu vleže na zádech
6 Schopen částečného podřepu

Epidural anesthesia for labor in an ambulatory patient: Breen TW et al. Anesth Analg 1993; 77: 919-24