Sydrom neklidných nohou

Minimální kritéria
Nepřekonatelné nucení k pohybu končetin obvykle spojené s paresteziemi a dysesteziemi
Motorický neklid soudě dle aktivit jako je zmítání a otáčení na lůžku a tření končetin o sebe nebo tepání o podlahu
Symptomy se zhoršují nebo projevují pouze v klidu, zlepšují se nebo ustávají při aktivitě
Symptomy jsou horší večer a v noci
Sdružené příznaky
Narušení spánku a denní znavenost
Neurologické vyšetření s normálním nálezem
Mimovolní repetitivní periodické trhavé pohyby končetin jak při spaní tak i v bdělém stavu a v klidu