TIGAR-0

Toxicko-metabolická

• Alkohol
• Kouření tabáku
• Hyperkalcémie, hyperparatyroidismus
• Hyperlipidémie
• Chronická renální insuficience
• Léčiva
• Toxiny

Idiopatická

• S časným začátkem (early onset)
• S pozdním začátkem (late onset)
• Tropická
- Tropická kalcifikující pankreatitida
- Fibrokalkulózní pankreatický diabetes
• Jiná

Genetické

• Autosomálně dominantní
- Kationický trypsinogen (mutace kodónu 29 a 144)
• Autosomálně recesívní
- Mutace CFTR
- Mutace SPINK1
- Kationtický trypsinogen (mutace kodónu A16V, D22G, K23R)
- Nedostatek Alfa-1-antitrypsinu

Autoimunitní

• Izolovaná autoimunitní chronická pankreatitida
• Autoimunitní chronická pankreatitida spojená se syndromy:
- Sjorgenův syndrom
- Nespecifické střevní záněty
- Primární biliární cirhóza

Chronická pankreatitida spojená s těžkou • akutní či rekurentní pankreatitidou

- Postnekrotická (těžká akutní pankreatitida)
- Rekurentní akutní pankreatitida
- Vaskulární onemocnění / ischemická
- Postradiační

Obstruktivní

• Pancreas divisum
• Poruchy Oddiho svěrače
• Obstrukce pankreatického vývodu
• Cysty ve stěně duodena preampulárně
• Posttraumatické jizvy pankretického vývodu