Antifosfolipidový syndrom

Pro jistou diagnózu antifosfolipidového syndromu je potřeba alespoň jedno klinické a jedno laboratorní kritérium. Časový vztah obou kritérií může být libovolný.

Klinická kritéria

Vaskulární trombóza
- Alespoň jedna epizoda arteriální či žilní trombózy v oblasti tkáně nebo orgánu

Komplikace těhoteství
- Alespoň jedno nevysvělené úmrtí jinak normálního plodu od 10. týdnu gestace (včetně) nebo
- Alespoň jeden předčasný porod jinak normálního novorozence v 34.týdnu a dříve nebo
- Alespoň tři nevysvětlené po sobě jdoucí spontánní potraty před 10. týdnem gestace

Laboratorní kritéria

Protilátky proti kardiolipinu
- Dvakrát průkaz antikardiolipinových protilátek typu IgG nebo IgM ve středním a velkém množství ve vzorcích krve odebraných v odstupu alespoň 6 týdnů

Protilátky lupus anticoagulans
- Protilátky lupus anticoagulans ve dvou vzorcích krve odebrané v odstupu alespoň 6 týdnů