Segmenty jater (Coinaud a Bismuth)

  • S1 - lobus caudatus
  • S2 - sinistrolaterální horní subsegment
  • S3 - sinistrolaterální dolní subsegment
  • S4 - lobus quadratus (horní A, dolní B)
  • S5 - dextroanteriorní kaudální subsegment
  • S6 - dextroposteriorní kaudální subsegment
  • S7 - dextroposteriorní kraniální subsegment
  • S5 - dextroanteriorní kraniální subsegment