Intrakraniální aneurysma (Yasargil)

Typ Velikost
Baby <2mm
Malé 2-6mm
Střední 12-25mm
Gigantické >25mm