BMI

Body mass index je definován jako tělesná hmotnost [kg] dělená čtvercem výšky [m].
Kategorie BMI [kg/m2]
Vyhladovění <15
Podváha 15 - 18.5
Normální 18.5 - 25
Nadváha 25 - 30
Obezita I.stupně 30 - 40
Obezita II.stupně 40 - 50
Obezita III.stupně >50

Kalkulačka
Hmotnost [kg]
Výška [cm]