Fraktura obličejové části lebky (LeFort)

LeFort I

Fraktura probíhá napříč maxillou a oběma maxilárními siny. Odtržení alveolárního hřebene (Guérinova fraktura)

LeFort II

Fraktura probíhá přes processus zygomaticus maxillae do orbity, odtud přes proc. frontalis maxillae na protější stranu (tzv. pyramidová fraktura). Maxillární siny zůstávájí uzavřené

LeFort III

Fraktura probíhá laterální stěnou orbity, dále přes proc. frontalis maxillae na protější stranu. Fraktura jařmového oblouku je rovněž většinou přítomna. Cellulae ethmoidales jsou otevřeny. Dochází k odtržení obličejové části lebky od baze lební. Může být přítomna i fraktura baze lební.