Bolest bederní páteře

1) Intenzita bolesti
► Toleruji bolest bez použití léků proti bolesti [0b]
► Velká bolest, ale zvládám to bez léků proti bolesti [1b]
► S léky proti bolesti mám úplnou úlevu od bolesti [2b]
► S léky proti bolesti mám částečnou úlevu od bolesti [3b]
► S léky proti bolesti mám velmi malou úlevu od bolesti [4b]
► Léky proti bolesti nemají na bolest žádný vliv a já je neužívám [5b]

2) Běžná osobní péče
► Postarám se o sebe bez bolesti [0b]
► Postarám se o sebe, ale mám při tom bolesti [1b]
► Při osobní péči mám bolesti a jsem pomalý a opatrný [2b]
► Potřebuji pomoc ale většinu své osobní péče zvládám sám [3b]
► Denně potřebuji pomoc s osobní péčí [4b]
► Neobléknu se, umyji se s obtížemi a zůstávám na lůžku [5b]

3) Zvedání
► Zvedám těžké předměty bez další bolesti [0b]
► Zvedám těžké předměty, což mi způsobuje bolest [1b]
► Kvůli bolesti nemohu zvedat těžké předměty z podlahy; mohu je ale zvedat, jsou-li vhodně umístěny (např. na stole) [2b]
► Kvůli bolesti nemohou zvedat těžké předměty; mohu ale zdvihat středně těžké předměty jsou-li vhodně umístěny [3b]
► Mohu zvednout pouze velmi lehké předměty [4b]
► Nemohu zdvihat ani nést vůbec nic [5b]

4) Chůze
► Bolest mě neomezuje v chůzi na žádnou vzdálenost [0b]
► Bolest mě omezuje ujít více jak 1.5 km [1b]
► Bolest mě omezuje ujít více jak 800 metrů [2b]
► Bolest mě omezuje ujít více jak 400 metrů[3b]
► Chodit mohu pouze s dopomocí berlí nebo hole [4b]
► Většinu doby jsem na lůžku, na toaletu se musím 'doplazit' [5b]

5) Sezení
► Mohu sedět na jakékoliv židli jak dlouho chci [0b]
► Mohu sedět pouze ve své oblíbené židli jak dlouho chci [1b]
► Kvůli bolesti nemohu sedět déle jak 1 hodinu [2b]
► Kvůli bolesti nemohu sedět déle jak 30 minut [3b]
► Kvůli bolesti nemohu sedět déle jak 10 minut [4b]
► Kvůli bolesti nemohu vůbec sedět [5b]

6) Stání
► Mohu stát libovolně dlouho bez další bolesti [0b]
► Mohu stát libovolně dlouho, ale mám bolest [1b]
► Kvůli bolesti nemohu stát déle jak 1 hodinu [2b]
► Kvůli bolesti nemohu stát déle jak 30 minut [3b]
► Kvůli bolesti nemohu stát déle jak 10 minut [4b]
► Kvůli bolesti nemohu vůbec stát [5b]

7) Spaní
► Bolest mě ve spaní vůbec neomezuje [0b]
► Mohu dobře spát jen díky tabletám [1b]
► I když si vezmu tablety, nemohu spát déle jak 6 hodin [2b]
► I když si vezmu tablety, nemohu spát déle jak 4 hodiny [3b]
► I když si vezmu tablety, nemohu spát déle jak 2 hodiny [4b]
► Kvůli bolesti nemohu vůbec spát [5b]

8) Sexuální život
► Mám normální sexuální život, který nezpůsobuje další bolest [0b]
► Mám normální sexuální život, který ale způsobuje bolest [1b]
► Můj sexuální život je téměř normální, ale velice bolestivý [2b]
► Můj sexuální život je výrazně omezen bolestí [3b]
► Kvůli bolesti nemám téměř žádný sexuální život [4b]
► Bolest mi znemožňuje jakýkoliv sexuální život [5b]

9) Společenský život
► Vedu normální společenský život bez další bolesti [0b]
► Vedu normální společenský život, který mi ale zvyšuje bolest [1b]
► Bolest nemá na můj společenský život téměř žádný vliv kromě výkonnostních zájmů (např. tanec) [2b]
► Bolest mi omezila společenský život; do společnosti již nechodím tak často jako dříve [3b]
► Bolest mi omezila společenský život, který se odehrává již jen u mě doma [4b]
► Pro bolest nevedu žádný společenský život [5b]

10) Cestování
► Mohu cestovat kamkoliv bez další bolesti [0b]
► Mohu cestovat kamkoliv, ale mám bolesti [1b]
► Bolesti jsou výrazné, ale zvládnu cesty delší než 2 hodiny [2b]
► Bolest mě omezuje na cestování kratší 1 hodiny [3b]
► Bolest mě omezuje na krátké nezbytné cesty kratší než 30 minut [4b]
► Bolest mě neumožňuje cestovat jinam než k lékaři nebo do nemocnice [5b]

Interpretace
Sečtěte své body ze všech sekcí a vynásobte dvěmi. Výsledek odpovídá úrovni omezení (v procentech)

ODI skór
0 - 20% (minimální omezení): Pacienti se vypořádají s většinou denních aktivit. Léčba nemusí být farmakologická, pouze doporučení stran zdvihání předmětů, držení těla, fyzické zdatnosti a diety. Pacienti se sedavým zaměstnáním (např. sekretářky) mohou udávat více obtíží než ostatní.
21 - 40% (střední omezení): Pacienti pociťují více bolesti a problémů se sezením, zdviháním předmětů a stáním. Obtížnější je i společenský život a cestování. Pacienti nemusí již být schopni práce. Osobní péče, spánek a sexuální aktivity nemusí ještě být výrazněji ovlivněny. Konzervativní léčba může být dostačující.
41 - 60% (těžké omezení): Bolest je hlavním problémem pacientů, kteří mohou pociťovat výrazné problémy s cestováním, osobní péči, společenským životem, sexuální aktivitou a spánkem. Nutné je podrobné vyšetření.
61 - 80% (invalidita): Bolest zad ovlivňuje všechny stránky života a práce. Nutná aktivní léčba.
81 - 100%: Pacienti jsou uvázáni na lůžko nebo agravují své obtíže. Vhodné je pečlivé zhodnocení stavu.