Diabetická retinopatie

Stádium Nález fundoskopie
Bez zjevné retinopatie Normální nález
Mírná neproliferativní diabetická retinopatie Pouze mikroaneurysmata
Středně těžká neproliferativní diabetická retinopatie Více než předchozí, méně než následující
Těžká neproliferativní diabetická retinopatie Kterékoliv z následujících:
» > 20 intraretinálních hemorhagií v každém ze 4 kvadrantů
» Korálkovité žíly v ≥ 2 kvadrantech
» Nápadné intraretinální mikrovaskulární abnormality (IRMA) v ≥ 1 kvadrantu
» Bez známek proliferativní retinopatie
Proliferativní diabetická retinopatie Jeden nebo obě následující:
» Neovaskularizace
» Hemorhagie preretinálně nebo ve sklivci