Subarachnoidální krvácení (Hunt a Hess)

Stupeň I

Pacient je bdělý, minimální bolest hlavy, ev. mírný meningismus

Stupeň II

Pacient je bdělý, silné bolesti hlavy, meningismus

Stupeň III

Pacient je somnolentní a dezorientovaný

Stupeň IV

Pacient je soporózní až komatózní, vyjádřené fokální neurologické zánikové jevy (hemisymptomatika, dysfázie) nebo počínající známky decerebrace, zachovaný pupilární reflex a reakce na bolest, porucha vegetativní regulace

Stupeň V

Hluboké kóma, decerebrace, ev. zn. herniace, vymizelý pupilární reflex