Remise onemocnění - WHO

Hodnotí se součin max. rozměru v transverzální rovině x max. rozměr v druhé rovině.

PR Partial response (částečná odpověď): >50% snížení součinu

PD Progressive disease (progresívní onemocnění): >25% zvýšení součinu kterékoliv léze

SD Stable disease (stacionární onemocnění): < 50% snížení součinu nebo <25% zvýšení součinu