Nekrotizující enterokolitida

Stádium Systémové příznaky Břišní příznaky RTG příznaky
IA
Suspekce
Kolísavá teplota, apnoe, bradykardie, letargie Žaludeční retence, distenze břicha, emeza, stolice pozitivní na hem Normální nebo dilatace střeva, subileus
IB
Suspekce
Jako IA Makroskopicky krev ve stolici Jako IA
IIA
Jednoznačná
Lehce nemocný
Jako IB Jako IB + vymizení peristaltiky, břicho je/není citlivé Dilatace střeva, ileus, pneumatóza
IIB
Jednoznačná
Středně nemocný
Jako IIA + mírná metabolická acidóza nebo trombocytopénie Jako IIA + vymizení peristaltiky, břicho je citlivé, s/bez břišní celulitidy nebo rezistence v pravém dolním kvadrantu Jako IIA + ascítes
IIIA
Pokročilá
Těžce nemocný
Intaktní střevo
Jako IIB + hypotenze, bradykardie, těžká apnoe, combinovaná respirační a metabolická acidóza, DIC a neutropénie Jako IIB + známky peritonitidy, výrazná citlivost a břišní distenze Jako IIB
IIIB
Pokročilá
Těžce nemocný
Perforace střeva
Jako IIIA Jako IIIA Jako IIIA + pneumoperitoneum

DIC = disseminovaná intravaskulární koagulopatie