Fraktura distálního humeru (Muller)

Typ A - extraartikulární fraktury

suprakondylická nebo perkondylární fraktura bez postižení kloubu (odtření epikondylů)

Typ B - intraartikulární unikondylické fraktury

Fraktura laterálního nebo mediálního kondylu humeru

Typ C - intraartikulární bikondylické faktury

Odlomení kloubu (tvar Y), tříštivá fraktura kloubu