Fraktura talu (Hawkins)

Skupina I

Vertikální fraktura v oblasti krčku, bez dislokace, bez luxace

Skupina II

Vertikální fraktura v úrovni krčku, dislokovaná, se subluxací v subtalárním skloubení

Skupina III

Vertikální fraktura talu s luxací v kotníku a subtalárním skloubení (nejvíce ohrožené nekrózou talu)