Poranění nervu (Sunderland)

Stupeň I

Porucha vedení při zachovaném axonu, plně reverzibilní

Stupeň II

Axon přerušen, distální část degeneruje, zachovalé endoneurium, plně reverzibilní

Stupeň III

Axon přerušený a zdegenerovaný a endoneurium přerušeno, pouze pomalé hojení s reziduem

Stupeň IV

Úplné zničení vnitřní struktury nervu, zachované je pouze peri- a epineurium, indikace k sutuře

Stupeň V

Ztráta kontinuity nervu, hojení možné jen na základě chirurgického výkonu - sutura, autologní transplantace