DIC

Klasifikace Definice Kritéria
Biologická DIC Porucha heostázy bez klinických projevů Zvýšené D-Dimery
-a-
1 hlavní kritérium pro konzumpci destiček nebo koagulačních faktorů*
-nebo-
2 vedlejší kritéria pro konzumpci destiček nebo koagulačních faktorů*
Klinická DIC Porucha hemostázy s projevy hemorhagie nebo ischémie Jako předchozí + mikrovaskulární krvácení nebo trombóza
Komplikovaná DIC Porucha hemostázy s projevy hermorhagie nebo ischémie které ohrožují funkci orgánů nebo pacientovu prognózu Viz výše + orgánové selhání (jedno či vícečetné)


*Laboratorní kritéria

► D-Dimery >500µg/L

► Konzumpce destiček
 - Vedlejší: trombocyty 50 - 100 000/mm3
 - Hlavní: trombocyty <50 000/mm3

► Konzumpce koagulačních faktorů:
 - Vedlejší: INR 1.2 - 1.5
 - Hlavní: INR >1.5