ARDS na RTG snímku

Stádium Popis
I. Perihilózní pruhovité ztemnění, počínající intersticiální otok plic
II. Difúzní, víceméně homogenní stíny, ev. obraz motýlých křídel
III. Zvýšení sytosti stínů kvůli otoku bronchiální stěny, ev. pozitivní bronchogram
IV. Přibývající splývavé stíny
V. Velkoplošné stíny