Sudeckova dystrofie

Stádium I:

Zánět: bolest, bolest, omezení pohybu

Stádium II:

Dystrofie: začínající omezení pohybu na podkladě morfologických změn

Stádium III:

Atrofie: trvalé, výrazné, nevratné omezení pohybu