Cormack Lehane - stupeň vizualizace hrtanu během přímé intubace

Stupeň Popis
1 vidět je větší část glottis jednoduchá intubace
2 vidět je pouze zadní část glottis a epiglottis
3 není vidět žádná část glottis, pouze epiglottis obtížná intubace
4 není vidět ani epiglottis