Fraktura krčku talu (Hawkins)

Typ Popis
I Nedislokovaná fraktura, bez subluxace
II Dislokace - subluxace/luxace subtalárního skloubení
III Dislokace - subluxace/luxace v subtalárním/talocrurálním skloubení
IV Dislokace - luxace v subtalárním/talocrurálním skloubení a talonaviculárním skloubení