M-ANNHEIM

Asymptomatická chronická pankreatitida

0 Subklinická chronická pankreatitida
a Bezpříznakové období
b Akutní pankreatitida - jedna epizoda (možný počátek chronické pankreatitidy)
c Akutní pankreatitida se závažnými komplikacemi

Symptomatická chronická pankreatitida

I Stupeň bez insuficience pankreatu
a (Rekurentní) akutní pankreatitida (bez bolesti v období mezi epizodami akutní pankreatitidy)
b Rekurentní nebo chronická bolest břicha (včetně bolesti mezi epizodami akutní pankreatitidy)
c I a/b s těžkými komplikacemi

II Stupeň s částečnou insuficiencí pankreatu
a Izolovaná exokrinní (nebo endokrinní) insuficience pankreatu (bez bolesti)
b Izolovaná exokrinní (nebo endokrinní) insuficience pankreatu (s bolestí)
c II a/b s těžkými komplikacemi

III Stupeň s úplnou insuficiencí pankreatu a bolestivostí
a Exokrinní a endokrinní insuficience (s bolestí, vyžadující analgetika)
b III s těžkými komplikacemi

IV Stupeň sekundárního nebolestivého onemocnění (vyhoření)
a Exokrinní a endokrinní insuficience bez bolesti a bez těžkých komplikací
b Exokrinní a endokrinní insuficience bez bolesti a bez těžkých komplikací