Peritonitida (FEIFEL)

Stádium Popis
I difúzní hnisavá peritonitida bez postižení dalších orgánů
II hnisavá peritonitida se sekundárním postižením jednoho dalšího orgánu
III peritonitida se sekundárním postižením dvou a více orgánových systémů (např. renální, respirační insuficience atd.)