Mitrální stenóza

Stupeň Střední tlakový gradient (mmHg)1) Plocha ústí (cm2) mPCP (mmHg)2)
Lehká pod 7 nad 1,5 pod 21
Střední 7-15 1,0 - 1,5 21 - 25
Těžká nad 15 pod 1,0 nad 25

1) při normální frekvenci a srdečním výdeji
2) mPCP: střední plicní kapilární tlak při zátěži