McDonaldova kritéria roztroušené sklerózy

DISSEMINACE V PROSTORU

  • Gd enhancující léze nebo 9 lézí v T2w
  • minimálně jedna léze infratentoriálně
  • minimálně jedna juxtakortikální léze (léze která zasahuje U-vlákna)
  • minimálně 3 periventrikulární léze

Diagnóza roztroušené sklerózy je považována za jistou, když jsou splněna alespoň 3 ze 4 kritérií. Léze mají být větší než 3mm. Spinální lézi lze započítat místo jedné intracerebrální léze. Spinální léze je bez edému či pouze s minimálním edémem, alespoň 3mm, kraniokaudálně nepřesahuje více než 2 segmenty, v axiální rovině nepostihuje celou šíři míchy a je homogenní v T2w obraze.

DISSEMINACE V ČASE

alespoň 1 Gd enhancující léze, která se objeví nejdříve 3 měsíce po první atace, ale na jiném místě než při první atace

NEBO

nová léze v T2w, která se objeví nejdříve 30 dní po první atace