Fraktura kalkaneu (Essex-Lopresti)

Fraktury bez postižení subtalárního skloubení

  • Fraktura tuber calcanei

  • Fraktura zasahující kalkaneo-kuboidální skloubení

Fraktury zasahující subtalární skloubení

  • Tongue Type Fracture - vertikální fraktura pod proc. lateralis tali + horizontální fraktura směrem k tuber calcanei - vede ke vzniku velkého fragmentu tvaru jazyka

  • Joint Depression Type Fracture - vertikální fraktura pod proc. lateralis tali + koncentrické fraktury za dorzální kalkaneotalární kloubní ploškou

  • Fraktury s masívní dislokací