Bakteriální endokarditida (Duke)

Hlavní kritéria:

  • pozitivní hemokultury (minimálně 2 z různých odběrů)
  • pozitivní echokardiografický nález (oscilující vegetace, absces, nově vzniklá dehiscence chlopňové náhrady, nově vzniklá insuficience chlopně)

Vedlejší kritéria:

  • predisponující onemocnění srdce nebo i.v. abúzus drog
  • febrilie >38°C
  • cévní komplikace (embolie, septické infarkty, Janewayovy léze)
  • imunologické fenomény (Oslerovy uzlíky, Löhleinova nefritida)
  • přechodný echokardiografický nález (neodpovídající hlavnímu kritériu) nebo serologický průkaz mikrobiologického agens

O bakteriální endokarditidu se jedná, jsou-li splněna

  • 2 hlavní kritéria nebo
  • 1 hlavní a 3 vedlejší kritéria nebo
  • 5 vedlejších kritérií