Aktivity denního života (Barthel)

1. Stolice


2. Močení


3. Péče o sebe


4. Použití toalety


5. Stravování


6. Polohování


7. Mobilita


8. Odívání


9. Chůze po schodech


10. Koupel


Barthel score: 0 

Pozn.: maximum 20 bodů