Diabetická nefropatie

Stádium Albuminurie [mg/l] Clearance kreatininu [ml/min]
Poškození ledvin se zachovalou funkcí
a) mikroalbuminurie 20 - 200 nad 90
b) makroalbuminurie nad 200 nad 90
Poškození ledvin s renální insuficiencí
a) mírná nad 200 60 - 89
b) středně těžká nad 200 30 - 59
c) těžká nad 200 15 - 29
d) terminální klesající pod 15