Pečovatelská zátěž

Na otázky odpovídejte:

Nikdy Zřídka Občas Dost často Téměř vždy, pořád
0 1 2 3 4
 1. Máte pocit, že Váš příbuzný žádá více pomoci než potřebuje?
 2. 2. Máte pocit, že vzhledem k tomu, kolik času trávíte s příbuzným, nemáte dost častu ani na sebe?
 3. Cítíte se ve stresu kvůli péči o příubzného a povinnostem v práci či v rodině?
 4. 4. Citíte se zahanben chováním příbuzného?
 5. Cítíte zlost, pokud jste v blízkosti příbuzného?
 6. Cítíte, že Váš příbuzný negativně ovlivnňuje Vaše vztahy s ostatními členy rodiny či přáteli?
 7. Máte strach z budoucnosti, která čeká Vašeho příbuzného?
 8. Máte pocti, že je Váš příbuzný na Vás závislý?
 9. Citíte napětí, když jste v blízkosti Vašeho příbuzného?
 10. Máte pocit, že utrpělo Vaše zdraví v důsledku péče o Vašeho příbuzného?
 11. Máte pocit, že nemáte dostatek soukromí kvůli Vašemu příbuznému?
 12. Máte pocit, že péčí o Vašeho příbuzného utrpěl Váš společenský život?
 13. Cítíte se nepříjemně, když máte přátele na návštěvě, kvůli Vašemu příbuznému?
 14. Máte pocit, že Váš příbuzný od Vás očekává, že se o něj budete starat jako byste byl jediný, na koho může spoléhat?
 15. Máte pocit, že nemátek dostatek peněz na péči o Vašeho příbuzného mimo Vaše ostatní výdaje?
 16. Obáváte se, že nebudete schopni dále pokračovat v péči o Vašeho příbuzného?
 17. Máte pocit, že nemáte svůj život pod kontrolou od doby, kdy jste začal pečovat o svého příbuzného?
 18. Přejete si, abyste mohl přenechat péči o svého příbuzného někomu jinému?
 19. Cítíte nejistotu v tom, co dělat se svým příbuzným?
 20. Máte pocit, že byste měl pro svého příbuzného dělat více?
 21. Máte pocit, že byste se mohl o svého příbuzného starat lépe?
 22. Jak celkově zatížený se cítíte být péčí o svého příbuzného?

Skórování:

Sečtěte body za každou z 22 otázek. Skóre je od 0 do 88. Vyšší skóre znamená vyšší zátěž.