Bullův index - prognóza popálenin

Bullův index se vypočítá jako:

Věk pacienta + % popáleniny.

Je-li nad 100 pak je prognóza infaustní.