BSA - povrch těla

K výpočtu se používá rovnice dle DuBois: BSA = (hmotnost0.425 x výška0.725) x 0.007184.

Hmotnost [kg]
Výška [cm]