Aortální stenóza

  Lehká Středně těžká  Těžká 
 Plocha ústí (cm2)  > 1,5  1 - 1,5  < 1,0
 Gradient (mmHg)1)  < 50  50- 75  > 75

1) měřeno invazivně pri normálním srdečním výdeji